Főoldal
Főoldal
Történet
Elérhetőség
Miserend
Ministránsok
Cserkészek
Schola
Alapítvány
Képviselőtestület
Gyóntatás
Közösségeink
Népszokások
Szent Lipót
Oldalainkon a bal felső sarokban látható képre kattintva erre az oldalra juthat vissza!


Októberi imaszándék
Plébániánk októberi imaszándékára imádkozzunk a magyar családokért
- o - o -
Rózsafűzér hónapja
Az októberi rózsafüzért templomunkban a szokott időpontokban imádkozzuk.
Amikor van esti szentmise, a szentmise előtt fél órával, egyébként pedig a reggeli szentmisék után.
- o - o -
Ministráns felkészítő
A 2016/17 tanévben újra indul a ministráns felkészítő.
Az éves program megtalálható a ministráns oldalon
- o - o -
Lipót Lapok
Megjelent a Lipót Lapok október 23-i száma.
Letölthető innen
- o - o -
Almavásár
Ismét alamvásár. Részletek ITT
A gyümölcs átvehető november 6-án, vasárnap 9:00-10:30 között a plébánia udvarán.
- o - o -
Férficsoport
A férficsoport következő összejövetele október 24-én, hétfőn este 20:00 órakor
lesz a hittanteremben. Nemcsak a régi tagokat várjuk, be lehet kapcsolódni új tagoknak is!
- o - o -
Templomszentelési évforduló
Október 30-a templomunk újraszentelésének 223. évfordulója.
- o - o -
Mindenszentek
November 1-je kedd, Mindenszentek ünnepe, parancsolt ünnep.
Előesti misét október 31-én, hétfőn 18:00 órakor tartunk.
Mindenszentek napján 7:00 és 19:00 órakor mondunk szentmisét.
- o - o -
Halottak napja
November 2-a szerda, halottak napja. Akik halottak napján meglátogatnak
egy templomot, vagy egy kápolnát, és ott hiszekegyet, Miatyánkot imádkoznak,
valamint imádkoznak a Szentatya szándékára, halottakért felajánlható teljes búcsút nyerhetnek.
A búcsúnyerés fel tétele, hogy a hívő előtte gyónjon és áldozzon.
- o - o -
Elsőpéntek
November 4-e elsőpéntek. Gyóntatás a reggel 7 órai mise előtt lesz.
Nap közben Zoli atya meglátogatja plébániánk időseit, betegeit.
- o - o -
Őszi zarándoklat
Őszi plébániai zarándoklatunk november 5-én lesz.
Zircen a ciszterciekhez látogatunk, megtekintjük a templomot, a könyvtárat,
az arborétumot, és az apátsági sörfőzdét (kóstolással).
6:30-kor találkozunk a templom előtt.
Visszaindulás kb 17 órakor.
- o - o -
Rajzpályázat
Az irgalmasság évében
"MERT SEGÍTENI JÓ!"
címmel rajzpályázatot hirdetünk gyerekeknek

Pályázni óvodás, alsó tagozatos és felső tagozatos kategóriában lehet
A rajzokat november 6-ig lehet leadni a sekrestyében, vagy a hitoktatónál.
Eredményhirdetés Krisztus Király ünnepén, november 20-án, vasárnap lesz.
- o - o -
Képviselőtestületi választás
November 6-a, vasárnap a Képviselőtestületi tagságra jelölés határideje.
Részletek a Lipót Lapban valamint a hirdetésekben.
- o - o -
Nagytakarítás
Templomunk búcsú előtti nagytakarítása november 12-én, szombaton lesz.
Minden segítő kezet szeretettel várunk reggel 9-kor a sekrestyében.
- o - o -
Templombúcsú
November 13-án lesz templomunk bú csúja. a 9:30-kor kezdődő szentmisét
celebrálja, és az ünnepi beszédet mondja Marton Zsolt atya,
a Központi Szeminárium rektora.
- o - o -
Keresztelésre és elsőáldozásra felkészítés
Felnőttek részére csoportot indítunk szeptembertől keresztelésre és elsőáldozásra felkészítésre.
Csoportjainkba az irodában és a sekrestyében lehet jelentkezni.
- o - o -
Bérmálkozási felkészítés
A következő tanévben újra lesz bérmálás templomunkban.
Már most lehet jelentkezni a felkészítő csoportokba.

Azok számára, akiknek kamaszkorukban elmaradt a bérmálásuk, külön felnőtt csoport indul.
- o - o -
Imalánc
Túl a 100-dik láncszemén az imalánc!
2013. decemberében indult útjára a Szűzanya vándorszobra, s azóta
igen sok visszajelzés érkezett azoktól a testvéreinktől, akik már egy-egy
hétre otthonukba fogadták, és családtagjaikkal együtt vagy egyedül
imádkoztak Máriához. Különösen a gyermekek megnyilatkozásai voltak meghatóak.
Bátran állíthatjuk, hogy Jézus anyja örömmel fogadta ezt a kezdeményezést,
hogy az ő segítségével jussunk közelebb Szent Fiához. Sok-sok kegyelmet kaptunk
az imalánc által. Bátorítjuk testvéreinket, hogy a szobor "vendégüllátásával"
kérjék Pátrónánk közbenjárását, s osszák meg örömüket, bántukat az imában Vele.

Továbbra is várjuk plébániánk híveinek jelentkezését.
Nemcsak családok, hanem egyedülállók is bekapcsolódhatnak a közös imába.
A jelentkezéseket a sekrestyében fogadjuk.- o - o -
Ajánlások
Kérjük, hogy mindazok, akik iskolai vagy óvodai felvételihez ajánlást szeretnének,
töltsék ki a honlapunkon található ajánláskérő űrlapot,
és adják le a sekrestyében vagy az irodában.
Az ajánlások nagy száma miatt, mindig csak kedd délelőttönként van mód elkészíteni azokat,
utána vehetők át. Kérjük a szíves megértésüket!

Az űrlap INNEN letölthető
- o - o -
 
Véletlen kép

Adományozás


Adományait a következő módon küldheti el:

Budapest-Budafok-Belváros
Szent Lipót Plébánia


Rövid név:
Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP
11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány

Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP
11722003-20098245
Véletlen kép


Imádság az Irgalmasság Szentévére

Urunk, Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket arra, hogy irgalmasok legyünk, mint ahogy a mennyei Atya is irgalmas és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az őt is látja; mutasd meg nekünk arcodat és mi üdvözülünk.

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátáson és az irgalmasságon keresztül mutatja meg; add,hogy az Egyház a világban a te látható arcod legyen, az Úr arca, aki dicsőaégessen feltámadt.

Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat általa, hogy az Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, és Egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat. Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt tőled, aki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel örökkön-örökké.
Ámen


Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalaból kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád
és szentjeiddel dicsérjelek Téged,
mindörökkön örökké. Amen

(Loyolai szent Ignác)