Főoldal
Főoldal
Történet
Elérhetőség
Miserend
Ministránsok
Cserkészek
Schola
Alapítvány
Képviselőtestület
Gyóntatás
Közösségeink
Népszokások
Szent Lipót
Oldalainkon a bal felső sarokban látható képre kattintva erre az oldalra juthat vissza!


Májusi imaszándék
Plébániánk áprilisi imaszándékára imádkozzunk
hittanosainkért, hitoktatóinkért!
- o - o -
Májusi litániák
A májusi litánia templomunkban azokon a napokon, amikor van esti szentmise,
a mise kezdete előtt 20 perccel, egyébként pedig a reggeli szentmise után kezdődik.
- o - o -
Új forgalmi rend

A templom háta mögött új buszmegállót létesített a BKK.
Ennek köszönhetően megváltozott a forgalmi rend ezért
a templom háta mögött az Anna utcában tilos a megállás!
- o - o -
Lipót Lapok
Megjelent a Lipót Lapok május 15-i száma. INNEN letölthető
- o - o -
Úrnapja
Május 29-én, vasárnap Úrnapja. Aznap délelőtt az ünnepélyes körmenet miatt csak
8:30-kor lesz szentmise templomunkban. A délutáni miserend változatlan.A virágszőnyeg elkészítéséhez várunk virágokat, virágszirmokat, valamint segítő kezeket.
Újra van lehetőség arra, hogy a körmenet útvonalán egy-egy szakaszt egy-egy család elvállaljon.
A Knoll József utcában a 4. állomás utáni részen van lehetőség a szőnyeget elkészíteni.
Itt nagyon kevesen szoktak az elmúlt időszakban díszíteni, nagy szükség van a segítségre, és az új emberekre.
- o - o -
Jézus Szentséges Szívének ünnepe
Június 3-a Jézus Szentséges Szívének ünnepe, elsőpéntek.
Gyóntatás a reggel 7 órai mise előtt lesz.
A szent II. János Pál iskola szentmiséje 8 órakor kezdődik.
- o - o -
Elsőszombat
Június 4-e elsőszombat, titokcsere és rózsafüzér 17:30-kor kezdődik.
Mindenkit szeretettel várunk a rózafüzér imádságra.
- o - o -
Te Deum
Június 12-én, vasárnap a 9:30-kor kezdődő
szentmisén lesz plébániánk Te Deuma.
- o - o -
Nyári miserend
Június 19-én állunk át a nyári miserendre.
Ekkor már csak reggel 8:30-kor és este 19:00 órakor lesz szentmise.
Ovis mise és szentségimádás nyáron nem lesz.
- o - o -
Imalánc
Túl a 100-dik láncszemén az imalánc!
2013. decemberében indult útjára a Szűzanya vándorszobra, s azóta
igen sok visszajelzés érkezett azoktól a testvéreinktől, akik már egy-egy
hétre otthonukba fogadták, és családtagjaikkal együtt vagy egyedül
imádkoztak Máriához. Különösen a gyermekek megnyilatkozásai voltak meghatóak.
Bátran állíthatjuk, hogy Jézus anyja örömmel fogadta ezt a kezdeményezést,
hogy az ő segítségével jussunk közelebb Szent Fiához. Sok-sok kegyelmet kaptunk
az imalánc által. Bátorítjuk testvéreinket, hogy a szobor "vendégüllátásával"
kérjék Pátrónánk közbenjárását, s osszák meg örömüket, bántukat az imában Vele.

Továbbra is várjuk plébániánk híveinek jelentkezését.
Nemcsak családok, hanem egyedülállók is bekapcsolódhatnak a közös imába.
A jelentkezéseket a sekrestyében fogadjuk.- o - o -
Ajánlások
Kérjük, hogy mindazok, akik iskolai vagy óvodai felvételihez ajánlást szeretnének,
töltsék ki a honlapunkon található ajánláskérő űrlapot,
és adják le a sekrestyében vagy az irodában.
Az ajánlások nagy száma miatt, mindig csak kedd délelőttönként van mód elkészíteni azokat,
utána vehetők át. Kérjük a szíves megértésüket!

Az űrlap INNEN letölthető
- o - o -
 
Véletlen kép

Adományozás


Adományait a következő módon küldheti el:

Budapest-Budafok-Belváros
Szent Lipót Plébánia


Rövid név:
Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP
11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány

Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP
11722003-20098245
Véletlen kép


Imádság az Irgalmasság Szentévére

Urunk, Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket arra, hogy irgalmasok legyünk, mint ahogy a mennyei Atya is irgalmas és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az őt is látja; mutasd meg nekünk arcodat és mi üdvözülünk.

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátáson és az irgalmasságon keresztül mutatja meg; add,hogy az Egyház a világban a te látható arcod legyen, az Úr arca, aki dicsőaégessen feltámadt.

Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat általa, hogy az Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, és Egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat. Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt tőled, aki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel örökkön-örökké.
Ámen


Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalaból kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád
és szentjeiddel dicsérjelek Téged,
mindörökkön örökké. Amen

(Loyolai szent Ignác)