Főoldal

Bartos Mihály:
Promontor (Budafok) népszokásai

A helytörténeti kutatások eddigi eredményeit felhasználva, a polgári év rendje szerint, idézzük fel a településalkotó, templomépítő sváb őseink - mára többségében már feledésbe merült - főbb népszokásait, melyek egykoron alapjaiban határozták meg hitüket, gondolatvilágukat, és ezen keresztül mindennapjaikat, cselekedeteiket, erkölcsüket is.

© Nota bene! Jelen írás a Szerző tulajdonát képező, kiadásra előkészített könyvének alapján készült, egészének, részeinek vagy tartalmának bármilyen felhasználása csak a Szerző, vagy a könyvet kiadó Savoyai Jenő Asztaltársaság előzetes, írásbeli hozzájárulásával és a forrás pontos megjelölésével lehetséges. Hozzájárulás kérhető: bartosmj gmail.hu vagy 1775 Bp. Pf. 56. postai címen.

Január - Február Húsvéti ünnepkör Március - Április
Május - Junius Július - November Ádvent - Karácsony

Január 1. Újév (Neujahrstag)

A hónap első napja (lat. Calendae Januariae) Kiskarácsony, azaz Karácsony nyolcada, az új esztendő kezdete, a polgári év kezdőnapja.

Az új év első napján mindenki arra ügyel, hogy olyat ne tegyen, ami esetleg károsan befolyásolhatná egész évi szerencséjét.

A gyermekek már korán reggel útra keltek, hogy a rokonoknak, ismerősöknek boldog újévet kívánjanak.

Ebédre malac, vagy disznóhús került az asztalra. A szárnyast mellőzték ezen a napon, mert csak elkaparná a szerencsét. Ajánlatos volt viszont minél több lencsét is enni, hogy sok pénzérméjük legyen az új esztendőben.

Január 6. Vízkereszt napja (Dreikönigstag)

Magyarul Vízkereszt vagy Háromkirályok napjának nevezzük. E nappal zárul a karácsonyi tizenketted ünnepköre és kezdődik a farsangi időszak.

Ezen a napon a családfő – az első világháború előtt még a házról-házra járó templomatya – szentelt krétával a háromkirályok nevének kezdőbetűit az évszámmal együtt felírta az ajtóra, így: 18C.+M.+B.99 vagy C.18+M.+99B. vagy 1C.8M.9B.9 mondván: "Herr, segne unseren Ein- und Ausgang." (Urunk, álld meg a mi be- és kijáratunkat [házunkat].)

Január 20. Szent Sebestyén ünnepe

A pestisben szenvedők patrónusának és Promontor község társvédőszentjének emlékünnepe. Fogadalmi ünnep Promontoron. Ezen a napon a munka csak a reggeli nagymise után kezdődött.

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja
(Maria Lichtmess)

Szűz Mária megtisztulásának emléknapja, egyidejűleg arra is emlékezünk, hogy Jézust születése után a 40. napon, bemutatták a jeruzsálemi templomban.

E napon a főmise előtt gyertyaszentelés van a templomban, melyet a pap fehér miseruhában végez. A szentelt gyertya Krisztusnak, a világ világosságának jelképe, egyike a legrégebbi szentelményeinknek. A promontori családok valakit elküldtek a templomba a gyertyákkal és a "Wouxschtäikl"-al , hogy azokat a gyertyaszentelés után a házhoz hazavigye.

A szentelésre szánt gyertyákat piros szalaggal kötötték össze úgy, hogy három csomó legyen rajta, amit aztán "szaggatás" és "ótvar" gyógyítására használtak. Égiháború idején meggyújtották a megszentelt gyertyákat, hogy a villámokat elhárítsák velük.

Február 15. Szent Fausztin napja

Ezen a napon napfelkelte előtt, egy kis vesszővel a gazda megkopogtatta a gyümölcsfákat, hogy azok jól teremjenek.